News Update
หน้าหลัก > รายการ > BioWorld Odor Neutralizer (BON) Guide
BioWorld Odor Neutralizer (BON) Guide
BioWorld Odor Neutralizer (BON) Guide
17 Aug, 2023 / By ig-developer
Images/Blog/Tw9WLCWA-Fogger-Timer-BON-OptB.jpg

อัตราส่วนการผสม BON : Clean Water (แนะนำให้ใช้น้ำสะอาด น้ำกลั่นหรือน้ำกรอง)

1: 10 ถึง 1 :30 โดยปริมาตร ขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้น หรือ ความรุนแรงของกลิ่นที่ต้องการบำบัด เช่น
- การเช็ดถูทำความสะอาด เทผสมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 : 30 หรือ BON 100 ซีซี ต่อ น้ำ 3 ลิตร

- การใช้การพ่นสเปรย์หรือใช้เครื่องพ่นหมอก พ่นในอากาศ, พื้นผนังห้อง, พื้นพรหม, ผ้าม่าน,ในห้องนอน พื้นห้องน้ำ และ สุขภัณฑ์ ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง ขจัดกลิ่นควันบุหรี่ ควันไฟ กลิ่นสารเคมีห้องแล็ป กลิ่นจากการหมักปุ๊ย หรือบ่อขยะฝั่งกลบ กลิ่นคาวปลา กลิ่นยางมะตอยกลิ่นสารเมอร์แคปเทนแต่ง กลิ่นก๊ซแอลพีจี กลิ่นก๊าซมีเทน กลิ่นสารไฮโครคาร์บอนแต่ละประเภทที่สัมผัสกับละอองน้ำได้ ฯลฯ ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 10 หรือ BON 100 ซีซี ต่อ น้ำ 1ลิตร ฉีดพ่นบริเวณแหล่งกำเนิดกลิ่น

Like
บทความล่าสุด
ประเภทบทความ
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.