หน้าหลัก > Membrane Bioreactor (MBR)
Membrane Bioreactor (MBR)

            ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment + Membrane Filtration สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสิ่งสกปรก โดยใช้การกรองด้วย Membrane ที่มีรูพรุนขนาดเล็ก โดยเมมเบรนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางขวางกั้น ทำให้แบคทีเรีย ของแข็งขนาดเล็ก สารแขวนลอยต่าง ๆ ไม่สามารถผ่านไปได้

     

 

 จุดเด่นของระบบ

  • ค่าบีโอดีของน้ำทิ้งต่ำ  5 mg/L
  • ค่าความขุ่น ต่ำกว่า   1 NTU.  สามารถนำไป Re -Used ได้เลย
  • ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่น้อย
  • สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิม โดยไม่ต้องสร้างบ่อเพิ่ม
  • มีตะกอนส่วนเกินต่ำ
  • ควบคุมดูแลง่าย


     

  

บริษัท ไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

รับปรึกษาและออกแบบอุปกรณ์ระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราไม่หยุดพัฒนาและเรียนรู้ โดยการนำนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียระบบใหม่จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้ได้ระบบที่ดีขึ้น ประหยัดพื้นที่และประหยัดงบประมาณ ที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น แต่เราทำให้น้ำเสียที่บำบัดออกมาใสสะอาดสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่(recycle)  ตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

 

ช่องทางการติดต่อ

 Address : 55/98 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120
Phone : 088 865 8835
Office : 02-0963244
LINE : pusit.ed
Email : iamsupered@gmail.com, pusit@igc-developer.com

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.