หน้าหลัก > Sequencing Batch Reactor (SBR)
Sequencing Batch Reactor (SBR)

      ระบบบําบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) ลักษณะสำคัญของระบบเอเอสแบบนี้คือการเติมอากาศ (Aeration) และการตกตะกอน (Sedimentation) จะดำเนินการเป็นไปตามลำดับภายในถังปฏิกิริยาเดียวกัน โดยการเดินระบบระบบบําบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ 1 รอบการทำงาน (Cycle) จะมี 5 ช่วงตามลำดับ ดังนี้

                   ขั้นตอนที่ 1 การเติมน้ำเสีย (Filling)

                   ขั้นตอนที่ 2 การเกิดปฏิกิริยา (Reaction)

                   ขั้นตอนที่ 3 การตกตะกอน (Sedimentation)

                   ขั้นตอนที่ 4 การระบายน้ำใสออก (Evacuation)

                   ขั้นตอนที่ 5 ระยะพัก (Idle)

จุดเด่นของระบบ

  • ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบเมื่อเทียบกับระบบ AS
  • ระบบสามารถรับการเปลี่ยนแปลงภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (Organic Loading)
  • ระบบสามารถควบคุมให้เกิดไนตริฟิเคชัน-ดีไนตริฟิเคชันหรือการกําจัดฟอสฟอรัสได้โดยไม่ต้องเติมสารเคมีแต่อาศัยการควบคุมวัฏจักรของการบําบัด
  • เสียค่าบำรุงรักษาน้อยเพราะใช้อุปกรณ์น้อย

 

 

 

บริษัท ไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

รับปรึกษาและออกแบบอุปกรณ์ระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

เราไม่หยุดพัฒนาและเรียนรู้ โดยการนำนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียระบบใหม่จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้ได้ระบบที่ดีขึ้น ประหยัดพื้นที่และประหยัดงบประมาณ ที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น แต่เราทำให้น้ำเสียที่บำบัดออกมาใสสะอาดสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่(recycle)  ตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

 

 

ช่องทางการติดต่อ

 Address : 55/98 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120
Phone : 088 865 8835
Office : 02-0963244
LINE : 
@igdevelopment

Email : iamsupered@gmail.com, pusit@igc-developer.com

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.