หน้าหลัก > จุลินทรีย์ TIDY BIO PLUS
จุลินทรีย์ TIDY BIO PLUS

ทำไมต้อง TIDY BIO PLUS ?

TIDY BIO PLUS เป็นผลิตภัณฑ์ชีวบำบัด ที่ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ศักยภาพสูง กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus sp.) และซูโดโมแนส (Pseudomonas sp.) สามารถนำไปใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น ไขมัน โปรตีน และกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากขยะอินทรีย์ในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กลุ่มอาคารสูง โรงแรม ฟาร์มปศุสัตว์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานแปรรูปอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์กว่า 500 สายพันธุ์ที่มีความสามารถในการกำจัดสารชีวโมเลกุลและสารประกอบที่เป็นองค์ประกอบของขยะอินทรีย์และกลิ่น จนได้กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์แบบผสมที่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดในการบำบัดน้ำเสีย คราบไขมัน และกลิ่นที่เกิดจากขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ยังสามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งจากสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์แบบผสมแต่ละกลุ่มนั้นผ่านการคัดเลือกว่ามีความสามารถในการย่อยสลายสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้ในสภาวะอุณหภูมิและ pH ช่วงกว้าง จึงสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเติมแต่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยคงสภาพเชื้อจุลินทรีย์แบบผสมให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น และช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 

เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 • เป็นเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ธรรมชาติไม่มียีนต้านทานยาปฏิชีวนะ ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม
 • มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์สูงกว่า 2.0 x 10 CFU/มิลลิลิตร
 • สามารถระบุสายพันธุ์ได้
 • ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

คุณลักษณะพิเศษ

 • เป็นเชื้อจุลินทรีย์รูปแบบน้ำ สามารถใช้งานได้ทันที ละลายน้ำได้ดีไม่มีกลิ่น สี หรือตะกอน เมื่อละลายน้ำ
 • สามารถลดไขมันและน้ำมัน และป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำได้
 • สามารถบำบัดกลิ่นที่เกิดจากสารประกอบไนโตรเจน และสารประกอบกำมะถันได้
 • สามารถลดภาระในการบำบัดน้ำเสียของระบบโดยรวมได้
 • มีฉลากที่บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดต่างๆ อาทิส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ ข้อบ่งใช้ปริมาณการใช้งาน และวิธีการเก็บรักษา
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสารรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าเป็นเชื้อจุลินทรีย์ไม่ก่อโรค
 • ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก สวทช.

 

 

ตัวอย่างการใช้งานจุลินทรีย์จากผู้ใช้งานจริง

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.