COMPANY PROFILE

บริษัท ไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) ทั้งระบบทางเคมี และระบบทางชีวภาพ ระบบรีไซเคิลน้ำ (Recycle System) บริษัทเราไม่หยุดพัฒนาและเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยนำระบบจากต่างประเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้ได้ระบบที่ดีขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น ประหยัดพื้นที่ และประหยัดงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียประเภทใดเราสามารถบำบัดได้ ทั้งน้ำเสียจากอุตสาหกรรม น้ำเสียจากครัวเรือน อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น แต่เราทำให้น้ำเสียที่บำบัดออกมาใสสะอาดพร้อมทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Recycle) นอกจากนั้นเรายังมีบริการอื่น ๆ เช่น เครื่อง (ODC) Oxy-Decomp สำหรับย่อยสลายไขมัน กำจัดกลิ่น สี ฆ่าเชื้อโรค และจุลินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อการบำบัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้บริษัทเรารับ (PM) Preventive Maintenance เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานมืออาชีพ

Wastewater treatment

บริษัท ไอจีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด รับออกแบบก่อสร้างระบบและติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสีย Design & Installation of Waste water Treatment Plant เรามีบริการสํารวจปริมาณ และลักษณะสมบัติของน้ำเสีย เพื่อการออกแบบระบบ หรือปรับปรุงระบบบําบัดน้ำเสีย


- มีการทดลองบําบัดน้ำเสียในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อการออกแบบ และก่อสร้างทางระบบบําบัดน้ำเสียได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, โรงพยาบาล, อาคารสำนักงาน, คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเม้นท์, หมู่บ้านจัดสรร, เทศบาล, ฟาร์มปศุสัตว์

- เมื่อติดตั้งระบบแล้วเสร็จ เริ่มดำเนินการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในระบบและเริ่มเดินระบบบําบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบําบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำทิ้งที่มีคุณภาพรวดเร็วที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

- ควบคุมมาตรฐานน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในระบบ และให้คําปรึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย ตามหลักวิชาการ

- ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิด

 

Wastewater Recycling 

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ (MBR) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านการบำบัดน้ำเสีย ทำงานร่วมกันระหว่างการบำบัดทางชีวภาพและการกรองเมมเบรน เหมาะสำหรับน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม ด้วยการใช้การกรองแบบเมมเบรน ระบบจึงมีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำที่ออกจากระบบสะอาดและคุณภาพสูง ทำให้สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน (MBR) ผสานการทำงานของกิจกรรมของจุลินทรีย์เข้ากับเมมเบรนขนาดรูพรุน 0.2 ไมครอน เมมเบรนนี้จะบำบัดและกำจัดตะกอนออกจากน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน (MBR) จึงสามารถช่วยให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียสะอาดขึ้น โดยใช้เวลาบำบัดเร็วขึ้นและใช้พื้นที่น้อยลง เมื่อเทียบกับระบบบำบัดน้ำเสียอื่น ๆ

FOG DIGESTION
ระบบการกำจัดไขมัน
ระบบ Biodegradation
2 Nov 2022
ODC
โอโซนถูกสร้างขึ้นจากการแยกอะตอมของออกซิเจนออกจากกัน โดย 1...
1 Nov 2022
LOCATION
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.